Tuesday, May 29, 2012

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH


Download PDF
oleh S MARGONO - 2008 - (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang). T E S I S .... UNDIP yang telah memberikan perkuliahan secara profesional dan arif sebagai bekal ...... pinjaman. Riba pelarangan diperluas ke semua bentuk pinjaman dan utang yang ...

No comments: